Główna sekcja

Przydatność dla planistów rodzinnych!


W pracy musimy przejść test umiejętności medycznych. Naturalne jest również, że kierowca kontroluje naszą wydajność. Paradoksem jest to, że nasz największy biznes, dzieciństwo, nie jest poprzedzony testem umiejętności.

Przy pomocy planowania rodziny, przy użyciu nowoczesnej i skutecznej wiedzy i metod, potencjalni rodzice mogą wiele zrobić, aby poprawić zdrowie swoich dzieci oraz ich zdolności fizyczne i psychiczne. Celem pozytywnego planowania rodziny jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju i urodzenia.
Posiadanie dziecka to jedna z największych firm w naszym życiu; dziwne jest to, że w przeważającej części nie było innego sposobu sprawdzenia zdolności do rodzicielstwa, planowania rodziny. Możliwość przeprowadzania testu umiejętności planowania rodziny przeprowadzonego w 1984 r. W ramach usługi planowania rodziny (obecnie w National Institute for Child Welfare).

Kiedy możemy powiedzieć, że jest w formie?

Wysokiej jakości planowanie rodziny pomaga dzieciom stać się zdrowszym na świecie, zmniejszając częstość wad wrodzonych, przedwczesnych porodów i całkowitej ciąży.
Model przyjazny rodzinie dla tego projektu jest trzykrotny i ъn. zaczyna się od testu umiejętności. Następnie trwają trzy miesiące przygotowań do poczęcia. Wreszcie program kończy się zwiększoną ochroną dla wczesnej ciąży, ukierunkowaniem i skierowaniem na opiekę położniczą.
Test umiejętności planowania rodziny składa się z kilku elementów i obejmuje:
  • wyjaśnienie umiejętności genetycznych,
  • test umiejętności ciążowych,
  • badania przesiewowe w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową,
  • badanie umiejętności projektanta rodziny,
  • ocena predyspozycji psychoseksualnych,
  • wyklucz swoje niebezpieczeństwo.
Wyznaczanie zdolności planowania rodziny w tym momencie jest zadaniem wykwalifikowanych wykonawców programu; ustrukturyzowane wywiady, kwestionariusze, testy laboratoryjne pomagają. Można tego dokonać poprzez specjalną konsultację lekarską: poradnictwo genetyczne, ginekologia, andrologia, medycyna seksualna, psychiatria, psychologia.

Czy możesz zmienić zielenie?

Zdolność genetyczna opiera się na przejęciu i ocenie rodziny projektantów rodzin. Oszukańcza lokalizacja anomalii i chorób może pomóc w wyjaśnieniu pochodzenia, a tym samym umożliwić rozróżnienie między chorobami (genetycznymi), złożonymi i nabytymi. W złożonych chorobach (np. Nadciśnienie, depresja, alergie) postawy związane z planowaniem rodziny zwracają uwagę planistów na większe ryzyko niż planowane dzieci. Omówiono zarówno szkodliwe efekty zewnętrzne (które zmieniają dziedziczne predyspozycje do choroby), jak i ochronne, które mogą zapobiec predyspozycji do predyspozycji.
W przypadku problemu genetycznego i jeśli projektant rodziny ma ponad 35 lat, należy zasięgnąć porady genetycznej. Jeśli istnieje poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia rodziny, genetyk udzieli porady. Lekarz poda dokładny obraz prawdopodobieństwa wystąpienia tej choroby i odpowie na ważne pytanie, czy można temu problemowi zapobiec.
Jeśli planista rodziny cierpi na chorobę, która wpływa na poród (np. Cukrzyca, epilepsja), należy przeprowadzić wstępne badania i leczenie w celu przygotowania się do ciąży.

Zdrowy, nie chory

Rozpoznanie chorób przenoszonych drogą płciową i leczenie zakażeń w przypadku zakażeń są bardzo ważne dla sukcesu. Test umiejętności dla projektanta rodziny jest w rzeczywistości sprawdzianem płci. Zapłodnienie i infekcje można wyeliminować poprzez badanie nasienia.
Ponieważ poczęcie jest wynikiem aktywności seksualnej, przy ocenie predyspozycji niezbędne jest pytanie o życie seksualne i harmonię seksualną. Jeśli w tym czasie wystąpi problem ze światłem, skierujemy rodzinę do planistów seksu.
Niektóre choroby (takie jak wirusy) podczas ciąży mogą powodować nieprawidłowości płodu lub wrodzone wady rozwojowe. Dlatego ważne jest, aby wyjaśnić przed poczęciem wady żeńskiej różyczki (ospy wietrznej) i ospy wietrznej (ospy wietrznej) przed zapłodnieniem. W przypadku choroby zębów (jeśli nie zachorowałeś lub nie byłeś szczepiony) przed wypadkiem zaleca się szczepienie interwencyjne.
Lepiej jest wykryć „nieadekwatność” planowania rodziny przed ciążą, wyeliminować ryzyko lub przynajmniej je ograniczyć. Może to również narazić cię na ryzyko wystąpienia trudnej ciąży i zapobiec wielu ciążom; i wreszcie, aby świadczyć o sztuce planowania rodziny zdrową i świadomą parę.